Občianske združenie Drevenica GORALSKÝ DVOR - GENIUS LOCI, o.z.

Milí a vážení milovníci histórie a dovoleniek v dreveniciach a chalupách !

Mnohí z vás už zaiste viete, že naša drevenica je Národnou kultúrnou pamiatkou (je zaevidovaná pod číslom 3787/1 v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok na Ministerstve kultúry SR). Od prvých dní, kedy sme sa stali majiteľmi tejto nádhernej, ale zubom času poznačenej drevenice, sme do nej investovali nemalé finančné prostriedky. Aby sme to vedeli finančne zvládnuť, rozhodli sme sa pred cca 20 rokmi, že ju budeme ponúkať aj širokej verejnosti, jednak aby sa naši hostia stali sami súčasťou histórie a jednak, aby sme mohli investovať finančné prostriedky do jej udržateľnosti, rozvoja a energetickej úspornosti.  Urobili sme také zmeny ako je zavedenie vody, kompletná revízia elektrických rozvodov, výmena drevených podláh so zavedením nových izolácií, statická rekonštrukcia miestnosti nad pivnicou, výmena strešnej krytiny a krovu, zobytnenie podkrovných priestorov, čiastočná výmena okien a dverí, nové rozvody vody a čiastočne aj kanalizácie a v neposlednom rade nevyhnutné terénne úpravy, ale aj klientmi vyžadované pripojenie na TV a internet. Všetky vykonané zmeny sme zrealizovali pod dozorom a so súhlasným vyjadrením Pamiatkového úradu SR. Bohužiaľ ani naše vlastné, ani cudzie zdroje, či už ide o vybrané finančné prostriedky od našich milých hostí alebo požičané z komerčných ústavov nestačia na nevyhnutnú reprodukciu tejto krásnej kultúrnej pamiatky a keďže  súčasná doba vôbec, ale vôbec nepraje investíciám, nie sme schopní zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj tejto krásnej drevenice len z vyššie uvádzaných zdrojov. Túto skutočnosť zvýrazňuje fakt, že Ministerstvo kultúry SR odmieta naše žiadosti o príspevky a preto sme sa rozhodli založiť občianske združenie pod názvom Drevenica GORALSKÝ DVOR - GENIUS LOCI, o.z., ktorého hlavným cieľom je podpora rozvoja tejto kultúrnej pamiatky v mikroregióne Bachledovej doliny. Súčasťou novozakladaného združenia je transparentný účet, na ktorý vás chceme požiadať o príspevky, ktoré by nám pomohli ďalej rozvíjať a udržiavať tento ždiarsky klenot a na ktorom budete môcť sledovať na čo konkrétne sú/budú finančné zdroje združenia použité. Vaše príspevky sa stanú jedným zo zdrojov financovania a vy ako prispievateľ sa v závislosti od zvolenej výšky finančného príspevku tak získate zľavu na pobyt v tejto rozprávkovej dreveničke.
Prosíme, aby ste si TU pozreli detaily plánovaného ďalšieho rozvoja a detaily ako prispieť na tento rozvoj.

Vopred vám ďakujeme a tešíme sa na vás!