Zľavy na pobyt za príspevky:

Výška príspevku                                                                                    Výška zľavy pri pobyte

od    10 EUR do 99 EUR                                                                                                                   1,0 %
od 100 EUR do 249 EUR                                                                                                                 2,5 %
od 250 EUR do 499 EUR                                                                                                                5,0 %
od 500 EUR do 749 EUR                                                                                                                7,5 %
od 750 EUR do 999 EUR                                                                                                              10,0 %
nad 1000 EUR                                                                                                                                15,0 %


Zľavy je možné kumulovať za každého prispievateľa/účastníka pobytu do maximál. výšky 15 %.