sk

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Svoje príspevky uhraďte na nižšie uvedené číslo účtu. 
Variabilný symbol je dátum úhrady v tvare DDMMRRRR.
Konštantný symbol je ............ .
Do Poznámky (správy) pre prijímateľa uveďte prosím celé svoje meno a trvalé bydlisko.


Za vaše príspevky vám vopred ďakujeme !!!