TRANSPARENTNÝ ÚČET

Svoje príspevky uhraďte, prosím, na nižšie uvedené číslo účtu. 
Variabilný symbol je dátum úhrady v tvare DDMMRRRR.
Konštantný symbol je 0298 (ostatné bezhotovostné prevody).
Do Poznámky (správy) pre prijímateľa uveďte prosím celé svoje meno.

SK58 0900 0000 0051 9261 0040

Za vaše príspevky vám vopred ďakujeme !!!

TU si môžete prekliknúť na prehľad pohybov na transparentom účte. Názov účtu:

Goralský dvor - Genius Loci o.z.