Cenník ubytovania

PRE 2 AŽ 8 OSOB

CENA ZA CHALUPU A NOC
(BEZ 10 %
DPH)

LETO, ZIMA, MEDZISEZÓNA 2022/2023
(mimo Veľkej noci, Vianoc a Silvestra)

139€

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2023 (min. 3 noci);

169€

VIANOČNÉ SVIATKY 2023 (min. 3 noci);

179€

SILVESTER 2023/2024 (min. 3 noci);
(optimálna kapacita 8 ľudí, max. kapacita 10 ľudí)

5 až 7 nocí           279 €
4 noci           329 €
min. 3 noci           359 €

Poplatok za domáce zvieratko

10 €

- ceny sú platné pre maximálne 8 osôb, pre viac osôb (max. 10) príplatok 30 EUR za chalupu a noc; počas Silvestra, Vianoc a Veľkonočných sviatkov príplatok 60 EUR za chalupu a noc,
- ceny plynu, vody, wifi a spotreba dreva sú zahrnuté v základnej cene za ubytovanie
- cena elektrickej energie je účtovaná osobitne; vzorec a príklad výpočtu nájdete TU; cena elektrickej energie je stanovená a účtovaná pre klienta podľa skutočnej spotreby pričom jej maximálna hodnota je (bude) limitovaná sumou 75 EUR bez DPH.

PLATBY:
- pobyt je záväzne rezervovaný pri uhradení cca 50 % zálohy za ubytovanie z celkovej ceny za pobyt; cena za el. energiu sa uhrádza podľa skutočnej spotreby hostí na záver pobytu pri odbytovávaní, pričom jej maximálna cena nepresiahne 75 EUR bez DPH.
- platby je možné realizovať:

  • na účet záloha / na účet doplatok (vopred 7 dní pred nástupom na pobyt - ubytovanie,
  • na účet záloha / na mieste (hotovosť) - daň z ubytovania.

PRÍPLATKY:
- minimálny kalkulačný počet nocí ubytovania: 
     - 2 noci počas mimosezón (od 01.04. - 15.06., od 15.09. do 15.12) 
      - 3 noci (platí 
pre pobyty počas hlavnej letnej a zimnej sezóny, Veľkonočný, Vianočný a Silvestrovský pobyt)

- príplatok za záverečné upratovanie (39 EUR bez DPH),
- príplatok za stan (75 EUR bez DPH) - v prípade požiadavky vopred,
- príplatok za Check-in medzi 15:00 a 18:00 (30 EUR bez DPH),
- príplatok za Check-in medzi 18:00 a 24:00 (60 EUR bez DPH),
- príplatok za Check-out medzi 10:30 a 12:00 (30 EUR bez DPH),
- príplatok za Check-out medzi 12:00 a 15:00 (60 EUR bez DPH).

ZĽAVY:
- zľava za dvojtýždenný pobyt - 10 %
- zľava za opakované návštevy (neplatí pre Silvestrovský, Vianočný a Veľkonočný pobyt):
- druhá návšteva 5 %
- tretia návšteva 10 %
- štvrtá návšteva 15 %
- piata a ďalšie návštevy 20 %

Ceny za ubytovanie sú konečné a zahŕňajú energie - plyn, voda, drevo. Elektrická energia je účtovaná zvlášť podľa skutočnej spotreby hostí.
Záverečné upratovanie (39 EUR bez DPH).
Vratná kaucia (200 EUR - v prípade poškodenia inventára sa strháva predmetná čiastka; nepodlieha DPH). Vratná kaucia je splatná späť najskôr tretím a najneskôr desiatym dňom po ukončení ubytovania klientom na účet klienta.
Daň z ubytovania - rekreačný poplatok (0,80 EUR za osobu a deň pobytu; nepodlieha DPH).
K zákl. cene za pobyt a služby spojené s ubytovaním je účtované 10 % DPH.