Plán udržateľnosti a rozvoja o.z. GORALSKÝ DVOR - GENIUS LOCI

Naším zámerom v blízkej budúcnosti je rozvoj predovšetkým sekundárnych služieb vo viacerých oblastiach a preto
sme ich rozdelili do štyroch oblastí:

1. Športová oblasť.

Za účelom rozvoja športu plánujeme vo veľmi krátkom časovom horizonte  vybudovať multifunkčné ihrisko, najmä za účelom využitia voľného času ako trávenie po hlavnej dennej činnosti akou je turistka a cykloturistika v letnej sezóne, lyžovanie a skialp v zimnej sezóne a / alebo trávenie ako vedľajšej činnosti popri napr. teambuildingových alebo gastrokulinárskych akcií.
Multifunkčné ihrisko bude rešpektovať prírodné podmienky a terén s vytvorením odstupňovanej terasy s možnosťou diváckého sledovania. Plánovaný rozmer cca 17 x 10 m (d x š). Súčasťou športovej zóny bude aj exteriérový šachový kút s veľkou drevenou šachovnicou.

Plánovaný rozpočet: 7500 EUR bez DPH.

2. Relaxačno-oddychová časť.

Sme si plne vedomí potrieb a požiadaviek klientov. Jednou z nich je trávenie voľného času spolu a to buď formou posedenia alebo určitej spoločnej aktivity, pokiaľ je to možné pod strechou ako ochranou pred nepriaznivými klimatickými podmienkami akými sú dážď alebo vietor, ktoré sú v tejto lokalite pomerne časté alebo aj pred vplyvmi priaznivého počasia akou je napríklad príliš ostré slnko.
Jednou formou je v bode 1) uvedená športová činnosť, druhou formou je spoločné posedenie pri guláši, kapustnici alebo fazuľovici. V neposlednom rade to však môže byť aj oddych a relax v saune a vírivke. Preto sme v spolupráci s Pamiatkovým úradom v Prešove pripravili projekt prístavby k existujúcej kultúrnej pamiatke. V prístavbe by bola na 1.PP umiestnená fínska sauna a infrasauna spolu s vírivkou a sociálnym zázemím, na 1.NP by bola veľká spoločenská miestnosť s letnou kuchynkou a základným gastrovybavením, kde by bolo možné realizovať gastrokulinárske akcie, či už v priaznivom alebo v nepriaznivom počasí. na 2.NP (podkrovie) by vznikol priestor pre ubytovanie ďalších max. 4 ľudí (malý apartmán).
Súčasťou prístavby bude aj kompletné napojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť.
Pre názornú ilustráciu pripájame obrázky z predmetnej štúdie.
Plánovaný rozpočet: 70000 EUR bez DPH.   

3. Edukačná oblasť.
Po ukončení prác súvisiacich z bodom 2) by sme veľmi radi, formou edukačných panelov a publikácií, priblížili ľuďom dávnu i menej dávnu minulosť tejto lokality tak, aby si okrem prírodných krás dokázali so sebou domov odviesť aj nové poznatky o tunajšom spôsobe života a architektúre. 

Plánovaný rozpočet: 5000 EUR bez DPH.

4. Gastro oblasť.

Radi by sme v horizonte 5 rokov ponúkli čaro daného miesta aj okoloidúcim výletníkom alebo turistom formou malého občerstvenia vo forme kávy alebo malého energetického nápoja, ktorí by tak mohli nasať v pokoji a relaxe z tunajšej atmosféry. Zároveň by sa viac oboznámili s históriou v nadväznosti na bod 3)

Plánovaný rozpočet: 5000 EUR bez DPH.